Fastighetsägarna i Klingsberg 1871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa

S:t Johannes AI:18 (husförhörslängd 1871-1881)