Oscar Blomés Järnsängsfabrik

Oscarslund
Norrköping 2
Tel. 22830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa

Sveriges privata företagare. Östergötlands och Gotlands län (Uppsala 1942)