Källor och litteratur som använts i arbetet med uppsatsen och sajten.