Om Klingsberg under medeltiden.

 

 

 

 

 


 

Källor

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister

Språk- och folkminnesinstitutets ortnamnsregister

Nordén, Arthur: Norrköpings medeltid. Ett Diplomatarium norcopense omfattande bevarade medeltidsbrev rörande staden Norrköping med Ö. Eneby, S. Johannis samt Borg och Löts socknar från tiden 1180-1521(Norrköping 1918)

Elfstrand, Bengt: Kulturlager nära Klingsbergs gamla tomt. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll (Linköping 2002)

Franzén, Gösta: Bebyggelsenamnen i Lösings härad (Uppsala 1991)

Gillingstam, Hans: ”Ängaätten”, i Äldre svenska frälsesläkter II:1 (Stockholm 2001)

Helmfrid, Björn: Norrköpings historia II. Tiden 1568-1655 (Stockholm 1965)

Raneke, Jan: Svenska medeltidsvapen I-III (Lund 1982-1985)